donderdag 26 maart 2020

Sabewa Zeeland stuurt komende week de belastingaanslagen van het waterschap aan inwoners en ondernemers.

Heeft u hierover vragen? Of wilt u uitstel aanvragen? Neem dan contact op met Sabewa. Dat kan...

vrouw callcenter
woensdag 4 maart 2020

Elk jaar maken wij een jaarverslag en een jaarrekening. Hierin leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar. Dat gaat over ons beleid, wat onze dienstverlening heeft opgeleverd en wat we...

maandag 2 maart 2020

Vanaf 1 maart 2020 gebruiken we ZorgMail als we privacygevoelige informatie opvragen of versturen naar een andere organisatie of ketenpartner.

Dit betekent dat de berichten die we ontvangen en...

logo kinderkamp Humanitas
maandag 24 februari 2020

Ook dit jaar organiseert Humanitas een kinderkamp.
Deze vakantieweek is bedoeld voor Zeeuwse kinderen waarvoor een vakantie niet vanzelfsprekend is.
Het kamp is van 11 tot en met 17 juli en voor...

Echtpaar met laptop
dinsdag 4 februari 2020

Binnenkort worden de gemeentelijke gecombineerde aanslagen 2020 weer verstuurd. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding van de gemeentelijke...

Brief en muntgeld
maandag 6 januari 2020

Ook dit jaar betalen wij de bijdrage Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs automatisch uit aan klanten die:

  • een bijstandsuitkering hebben, en
  • die bijdrage vorig jaar ook hebben gekregen

u krijgt...

Logo CZ
dinsdag 19 november 2019

Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn?
Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) die Orionis Walcheren samen met zorgverzekeraar CZ...