Automatische betaling Bijdrage Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs 2020

maandag 6 januari 2020
Brief en muntgeld

Ook dit jaar betalen wij de bijdrage Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs automatisch uit aan klanten die:

  • een bijstandsuitkering hebben, en
  • die bijdrage vorig jaar ook hebben gekregen

u krijgt hier in februari een brief over.

Heeft u op 17 februari nog geen bijdrage of brief gehad? En denkt u dat u hier wel recht op heeft? Dan kunt u de bijdrage vanaf 17 februari zelf aanvragen.
Dit kan online, maar u kunt het aanvraagformulier vanaf 17 februari ook opvragen bij het Klant Contact Centrum.

Deel dit artikel: