Automatische betaling Bijdrage Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs 2023

donderdag 16 februari 2023

Ook dit jaar hebben wij de bijdrage Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs automatisch betaald aan inwoners die:

  • een bijstandsuitkering hebben, en
  • die bijdrage vorig jaar ook hebben gekregen

Heeft u een of meerdere kinderen van 11 of 12 jaar? Dan krijgt u een hogere bijdrage als uw kind naar de middelbare school gaat. Wij kunnen de bijdrage dan niet automatisch uitbetalen. U kunt deze dan vanaf 16 februari zelf aanvragen. 

Heeft u op 16 februari nog geen betaling of brief gehad? En denkt u dat u wel recht heeft op de bijdrage? Dan kunt u de bijdrage vanaf die datum zelf aanvragen. Dit kan online, maar u kunt het aanvraagformulier ook opvragen bij het Klant Contact Centrum.

Heeft u op nog geen betaling gehad? Of heeft u kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan? En denkt u dat u wel recht op heeft? Dan kunt u de bijdrage vanaf vandaag zelf aanvragen. 

Dit kan online, maar u kunt het aanvraagformulier ook opvragen bij het Klant Contact Centrum.

Klik op deze link voor meer informatie over het Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs.

Deel dit artikel:
Afbeelding voor E-mail