maandag 2 maart 2020

Vanaf 1 maart 2020 gebruiken we ZorgMail als we privacygevoelige informatie opvragen of versturen naar een andere organisatie of ketenpartner.

Dit betekent dat de berichten die we ontvangen en…

Echtpaar met laptop
dinsdag 4 februari 2020

Binnenkort worden de gemeentelijke gecombineerde aanslagen 2020 weer verstuurd. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding van de gemeentelijke…

Logo CZ
dinsdag 19 november 2019

Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn?
Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) die Orionis Walcheren samen met zorgverzekeraar CZ…

maandag 14 oktober 2019

Henk Guise is benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van Orionis Walcheren. Hij volgt Hans Feenstra op. Henk Guise (55 jaar) was onder andere regiodirecteur UWV voor de regio Rijnmond en Zeeland en…

Echtpaar aan tafel
vrijdag 6 september 2019

Heeft u moeite om informatie en regels over geld  te lezen? Bijvoorbeeld in brieven of op websites. En is het hierdoor moeilijk om uw financiële administratie bij te houden?
Het Taalhuis kan hierbij…

Foto jongeren
donderdag 22 augustus 2019

Als uw kind 18 wordt, is het voor de Nederlandse wet volwassen. Dit heeft gevolgen voor zijn of haar inkomen, maar ook voor uw inkomen. Zo stopt de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Wat er…

donderdag 16 mei 2019

Gaat u naar het buitenland? Als u een bijstandsuitkering heeft zijn er regels waar u rekening mee moet houden.

Bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u per kalenderjaar maximaal…