Omhoog
Aanmelden
Schuldhulpverlening
VERKLARING FAILLISSEMENT
 

 Verklaring faillissement

 
‚ÄčBij het Orionis Walcheren kunt u terecht voor de verklaring op grond van artikel 285/287 van de Faillissementswet. Een verklaring art. 285 FW is nodig om aan te tonen dat een minnelijk traject niet tot resultaat heeft geleid of zal leiden.

De schuldenaar moet deze verklaring voegen bij het verzoekschrift waarmee een beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) wordt gedaan, waarna de rechtbank vervolgens bepaalt of van de wsnp gebruik kan worden gemaakt.

Er kunnen, afhankelijk van de situatie, verschillende verklaringen worden afgegeven:
- Verklaring wsnp met minnelijk traject (art. 285)
- Verzoek dwangregeling (art. 287a)
- Verzoek moratorium (art. 287b)
- Verzoek overbruggingsperiode (art. 287.4)

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.