Omhoog
Aanmelden
Schuldhulpverlening
SCHULDREGELING
 

 Wat houdt schuldregeling in?

 
Schuldregeling is het regelen van schulden door samenwerking met o.a. gemeenten en Maatschappelijk Werk Walcheren. De schulden worden gesaneerd of afbetaald via schuldbemiddeling.

Schuldsanering:
Met een lening worden de schulden (geheel dan wel volgens bereikte overeenstemming een percentage daarvan) in één keer afbetaald.

Schuldbemiddeling:
Er wordt een betalingsregeling getroffen met de schuldeisers en maandelijks wordt er budget gereserveerd om de schulden op termijn af te lossen.
Voorwaarden:
Aan een schuldregeling zijn wel strenge voorwaarden verbonden. Er moet volledige duidelijkheid zijn over uw financiële situatie. Alle schulden zijn in beeld. Daarvoor kunt u dit document gebruiken.
Verder moeten alle onnodige abonnementen worden stopgezet. Als een auto niet strikt noodzakelijk is, moet deze worden verkocht. Er mogen geen nieuwe schulden ontstaan. Eventueel vermogen moet ingezet worden om de schulden te betalen. Gerekend vanaf het ondertekenen van de schuldregelingsovereenkomst, heeft de regeling een looptijd van 36 maanden.

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.