Omhoog
Aanmelden
Schuldhulpverlening
INFORMATIE EN ADVIES
 

 Informatie en advies

 
Door het geven van Informatie en Advies verwachten we dat u met enkele gesprekken (weer) zelfstandig duurzaam financieel evenwichtig wordt, zodat u geen beroep hoeft te doen op een schuldregeling.

De keuze voor een Informatie en Adviestraject is afhankelijk van de hoogte van de financiële problematiek waarmee u te maken heeft.
 

 Lees verder

 

In een aantal contacten wordt uw hulpvraag vastgesteld. Daarna vindt een evaluatie plaats om na te gaan of in uw hulpvraag is voorzien.


Onder Informatie en Advies verstaan we ook het doorverwijzen naar een externe organisatie. U ontvangt een schriftelijke bevestiging over de gemaakte afspraken. 
Tijdens het Informatie en Adviestraject komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Het ordenen van de administratie
  • Het bijhouden van contante uitgaven
  • Onderhandelen door uzelf met schuldeisers over de afbetaling van schulden
  • Het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven (maand- en jaarbegroting) met bijzondere aandacht voor reserveringsuitgaven
  • Het regelen van betalingen (automatisch, gespreid)
  • Vergroten van het inkomen door gebruikmaking regelingen, voorzieningen, verwerving werk.
  • Het geven van geldbesparende tips
  • Het omgaan met betalingsachterstanden
  • Sparen, lenen en verzekeren
  • Doorverwijzen naar derden 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons KCC, op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 en 17:00 uur  via telefoonnummer 0118-432700.

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.