Omhoog
Aanmelden
Schuldhulpverlening
BEWINDVOERING WSNP
 

 Wat houdt WSNP in?

 
‚Äč
Als een minnelijke schuldregeling niet mogelijk is, kunt u een beroep doen op een wettelijke schuldregeling op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
Via een verzoekschrift op basis van artikel 284 van de Faillissementswet kunt u bij de Rechtbank een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldregeling indienen. De Rechtbank beoordeelt of u wordt toegelaten. 
De Rechtbank wijst na toelating een bewindvoerder aan die belast wordt met het schuldenonderzoek en de controle op het naleven van uw verplichtingen. Met regelmaat wordt hiervan verslaglegging gedaan door de bewindvoerder WSNP aan de rechter-commissaris.
Op deze website leest u meer over de  WSNP. 
In de brochure 'De bewindvoerder' leest u wat het verschil is tussen WSNP-bewind en beschermingsbewind.
De brochure 'Schulden oplossen met WSNP' geeft meer informatie over schuldsanering.

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.