Omhoog
Aanmelden
 

 Schulddienstverlening

 
Als u schulden heeft of als u dreigt in schulden te komen ondersteunen we u op verschillende manieren. Het belangrijkste doel is het bieden van hulp aan mensen in financiële nood.
Orionis Walcheren is lid van de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, www.nvvk.eu). De NVVK is de belangenvereniging van kredietbanken, instellingen en bedrijven die mensen met schulden helpen. Orionis Walcheren ontvangt voor haar schulddienstverlening het keurmerk van de NVVK, de Nederlandse Vereniging voor het Volkskrediet. 

 

 Lees verder

 
Alleen NVVK leden die geauditeerd zijn, mogen dit keurmerk voeren. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt dat deze leden allemaal en altijd aan uniforme en controleerbare kwaliteitseisen voldoen. Dit wordt continu getoetst door onafhankelijke auditoren. De NVVK is dé autoriteit op het gebied van schuldhulpverlening en sociale kredietverlening en loopt voorop waar het gaat om maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening.
Ook zijn we aangesloten bij de Sociale Banken Nederland (www.sbn.nl). De SBN is een samenwerkingsverband van kredietbanken die sociale leningen verstrekken. Dat betekent dat leningen worden verstrekt zonder commercieel belang.
De NVVK hanteert Gedragscodes voor de dienstverlening van de bij haar aangesloten organisaties. Voor sociale kredietverlening is de Gedragscode Sociale Kredietverlening opgesteld. Hierin staan de regels beschreven omtrent het verstrekken van het krediet: wat mag en kunt u verwachten van het SBN-lid en waar kunt u terecht als u klachten heeft en er niet uitkomt met de kredietbank of gemeente. Download hier de Gedragscode Sociale Kredietverlening.
(In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in de Gedragscode kunt u klachten inzake sociaal bankieren indienen bij de Commissie Kwaliteitszorg van de NVVK en niet bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)).

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.