Omhoog
Aanmelden
Over de uitkering
WAT IS EEN KOSTENDELERSNORM?
 

 Hoe werkt de kostendelersnorm

 


Hoe werkt de kostendelersnorm?
Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde. In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

Huishouden
Bijstandsnorm per persoon
Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Eénpersoonshuishouden
70%
70%
Tweepersoonshuishouden
50%
100%
Driepersoonshuishouden
43 1/3 %
130%
Vierpersoonshuishouden
40%
160%
Vijfpersoonshuishouden
38%
190%

 

 Meerpersoonshuishouden

 

Wat is een meerpersoonshuishouden?
De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. 

Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt. De voordelen van woningdelen staan los van de redenen waarom u samenwoont. Daarom geldt in álle meerpersoonshuishoudens de kostendelersnorm.

Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering.

De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de kostendelersnorm.
 
 

 Wie telt niet mee?

 

Wie telt er wel en niet mee voor de kostendelersnorm?
Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het vermogen van u en uw partner mee voor uw recht op een uitkering, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. De inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten niet. De huisgenoten zelf tellen wel mee voor de hoogte van uw uitkering. Maar niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm.

Wie tellen niet mee?
  • Jongeren tot 21 jaar,
  • Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000),
  • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen,
  • Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos),
  • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.
  • Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.