Omhoog
Aanmelden
Over de uitkering
MIJN SITUATIE WIJZIGT
 

 Algemeen

 


Wanneer uw persoonlijke situatie wijzigt kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. De gevolgen van een aantal wijzigingen voor de uitkering zijn afhankelijk van de aard van de wijziging.

Wijzigingen geeft u door via het Digitaal Loket.
Heeft u geen computer? Dan kunt u via de medewerkers van het Klant Contact Centrum een wijzigingsformulier opvragen. Zij zijn elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0118-432700.


 

 Ik ga werken

 

Heeft u een uitkering van Orionis Walcheren en een baan gevonden waarbij uw inkomen net zo veel of meer is dan uw bijstandsuitkering? Dan heeft u geen recht meer op een uitkering. 

Deze wijziging geeft u door via het Digitaal Loket.
Heeft u geen computer? Dan kunt u via de medewerkers van het Klant Contact Centrum een wijzigingsformulier opvragen. Zij zijn elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0118-432700.

Wij beëindigen uw uitkering en betalen het gereserveerde vakantiegeld uit.
 
Als u een parttime baan vindt waarbij uw inkomen lager is dan uw bijstandsuitkering, dan vullen wij uw inkomen aan tot het bedrag waar u recht op heeft.  U hoeft dit maar een keer door te geven op het wijzigingsformulier. Daarna sturen wij u iedere maand een inkomstenformulier. Dit formulier moet u invullen en samen met de loonstrook inleveren.

 

 Ik ga samenwonen/trouwen/scheiden

 Als u gaat samenwonen, trouwen of scheiden dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Gaat u samenwonen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Deze wijziging geeft u door via het Digitaal Loket.
Heeft u geen computer? Dan kunt u via de medewerkers van het Klant Contact Centrum een wijzigingsformulier opvragen. Zij zijn elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0118-432700.

Gaat u trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of scheiden? Dan hoeft u niets door te geven. Hiervan ontvangen wij automatisch een melding.

 

 

 Andere wijziging woonsituatie

 


Alle wijzigingen in uw woonsituatie geeft u door met het wijzigingsformulier of via het Digitaal Loket

Heeft u geen computer? Dan kunt u via de medewerkers van het Klant Contact Centrum een wijzigingsformulier opvragen. Zij zijn elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0118-432700.


 

 Mijn vermogen is veranderd

 Als u een uitkering heeft en u krijgt geld uit een erfenis of op een andere manier, bent u verplicht dit te melden. U kunt dit doen met uw  wijzigingsformulier.

Deze kunt u opvragen via de medewerkers van het Klant Contact Centrum. Zij zijn elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0118-432700.

Aan de hand hiervan wordt uw vermogen opnieuw vastgesteld. Als uw nieuwe vermogen hoger is dan wat u volgens de Participatiewet mag hebben, kan uw uitkering worden beëindigd. U moet dan van uw vermogen leven, tot het bedrag waarover u mag beschikken, bereikt is.
De toegestane hoogte van het vermogen is afhankelijk van uw gezinssituatie, dus of u alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd/ samenwonend bent. De bedragen staan op de normenkaart. Deze kaart kunt u vinden onder het kopje Geldzaken/Hoe hoog is mijn uitkering

U moet uw vermogen op een verantwoorde manier besteden. Op het moment dat u opnieuw een uitkering aanvraagt zullen wij onderzoeken waaraan en hoe snel u het vermogen heeft opgemaakt. U moet bewijsstukken van de uitgaven die u heeft gedaan kunnen overleggen. Als blijkt dat u onverantwoordelijk met uw vermogen bent omgegaan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

 

 Ik ga een eigen bedrijf starten

 


Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u gedurende één jaar de gelegenheid krijgen om met behoud van uw bijstandsuitkering zich te oriënteren op het ondernemerschap. In deze voorbereidingsperiode kunt u bijvoorbeeld cursussen volgen of een marktonderzoek doen. U hoeft dan niet te solliciteren. U wordt alleen toegelaten tot de voorbereidingsperiode als te verwachten is dat u slaagt als ondernemer.
 
Als het nodig is dat u zich tijdens de voorbereidingsperiode laat begeleiden door een deskundige kunt u onder bepaalde voorwaarden de begeleidingskosten en/of eventuele opleidingskosten vergoed krijgen. Voor investeringen die nodig zijn bij de voorbereiding kan een renteloze lening verstrekt worden. Als u het bedrijf daadwerkelijk start wordt het bedrag van de lening onderdeel van het bedrijfskrediet. Als de start onverhoopt toch niet doorgaat hoeft u dit bedrag niet terug te betalen.
 
Als starter kan aan u een bedrijfskapitaal verstrekt worden als rentedragende lening. Ook kan voor een periode van een jaar (soms te verlengen met maximaal 24 maanden) een uitkering voor levensonderhoud worden toegekend.
 
De regels voor bijstandsverlening aan (startende) zelfstandigen zijn opgenomen in het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004. 

 

 Ik ga op vakantie naar het buitenland

 

Als u een bijstandsuitkering hebt en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt, mag u maximaal vier weken per kalenderjaar naar het buitenland.
Voor personen boven de pensioen gerechtigde leeftijd zijn dat dertien weken per kalenderjaar.
Het maakt niet uit of u in het buitenland bent voor een vakantie of voor iets anders.
Daarnaast maakt het ook geen verschil of u wel of niet de verplichting hebt om werk te vinden.
U moet de datum van vertrek en terugkomst tijdig melden bij Orionis Walcheren.
U kunt hiervoor gebruik maken van het wijzigingsformulier. Dit formulier kunt u online invullen via het Digitaal Loket op onze website of opvragen bij het KCC bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur op nummer 0118-432700.
Let u op: langer in het buitenland verblijven dan toegestaan is, kan gevolgen hebben voor uw recht op uitkering. Ook als u door overmacht (bijv. ziekte) niet op tijd naar Nederland terug kan keren.  

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.