Omhoog
Aanmelden
Over de uitkering
IK HEB EEN EIGEN WONING
 

 Een eigen woning

 

U kunt ook een bijstandsuitkering aanvragen als u in een eigen huis woont, zonder dat u het huis hoeft te verkopen. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat u de woning zelf bewoont en dus niet verhuurt. Ook mag u niet teveel vermogen hebben. Een eigen huis wordt gezien als een onderdeel van uw vermogen. Hoeveel vermogen u mag hebben, staat op de normenkaart.
 
Woont u zelf in de woning? Dan kijken wij of u in aanmerking komt voor een zgn. krediethypotheek. De bijstandsuitkering wordt dan als lening verstrekt.

 

 

 Krediethypotheek

 

Een krediethypotheek is een hypotheek die Orionis Walcheren op uw woning neemt. Dit gebeurt alleen als er sprake is van overwaarde. Overwaarde is het verschil tussen uw hypotheekschuld en het bedrag dat uw woning momenteel waard is.
 
U woning moet door een beëdigd makelaar worden getaxeerd. Dit is nodig om te bepalen of
1.     er sprake is van overwaarde en
2.     u voor een krediethypotheek in aanmerking komt
De makelaar wordt door Orionis Walcheren aangewezen. Dit doen we in overleg met u. Van de getaxeerde waarde wordt vervolgens het bedrag van de hypotheek afgetrokken en een vrij te laten bedrag. Hoe hoog dit bedrag is, kunt u lezen op de normenkaart.
 
Het bedrag dat na deze berekening overblijft, is de restoverwaarde op uw woning. Voor dit bedrag wordt een krediet beschikbaar gesteld. Op basis hiervan krijgt u een maandelijkse uitbetaling van bijstand. Dit krijgt u totdat  het maximum van het krediet is bereikt. Daarna wordt de bijstandsuitkering zo nodig ‘om niet’ verstrekt. Dit is een juridische term waarmee wordt bedoeld dat u het bedrag niet hoeft terug te betalen.
 
Bovenstaande geldt niet voor een IOAW/IOAZ-uitkering. Bij deze uitkeringen is het vermogen niet van toepassing.
 
 

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.