Omhoog
Aanmelden
Over de uitkering
HOE HOOG IS MIJN UITKERING?
 

 Hoogte van de uitkering

 

De hoogte van de bijstandsuitkering is afgeleid van het wettelijk minimumloon en afhankelijk van onder meer leeftijd, de gezinssamenstelling en het aantal volwassenen dat staat ingeschreven op het huisadres (kostendelersnorm).

Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2017 vastgesteld op € 1.565,40  bruto per maand.

De bedragen staan vermeld op de normenkaart.

 

 Normenkaart

 
 

 Geschat belastbaar inkomen

 

Als u een voorlopige teruggave of een toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst, moet u opgeven hoe hoog uw belastbaar inkomen dat jaar (naar verwachting) zal zijn.

 
Heeft u een bijstandsuitkering, dan kan het lastig zijn om dat uit te rekenen omdat de bijstandsuitkering een netto uitkering is. Daarom hebben we de bruto jaarbedragen voor 2017 voor u op een rijtje gezet.
 
Let op: Het gaat om de bruto bedragen bij een volledige uitkering over een heel jaar. Er is geen rekening gehouden met eventuele inkomsten uit werk. Heeft u een deel van het jaar gewerkt? Dan moet u deze inkomsten verrekenen met de inkomsten uit uw uitkering.
 
Personen 21 jaar tot pensioenleeftijd
Gehuwd, per partner
€ 9.720
 
Alleenstaande
€ 15.030

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.