Omhoog
Aanmelden
Over de uitkering
FRAUDE

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.

 

 Fraude

 

Een uitkering is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) geen eigen inkomen hebben.
Deze verstrekken we alleen als en zolang het echt nodig is.
Misbruik maken van een uitkering noemen wij fraude.  
 
Wij controleren actief op fraude. Bijvoorbeeld door dossieronderzoek, huisbezoek, gegevensuitwisseling met andere instanties of via tips van derden. 
 
Fraude plegen zorgt voor problemen en er staan hoge boetes op.
Daarom is het belangrijk dat goed weet hoe u voorkomt dat u fraude pleegt.

 

 Wat is fraude?

 

Bewust verkeerde informatie aan ons opgeven valt onder frauderen.
Ook als wijzigingen niet, onjuist of te laat worden doorgegeven zien wij dat als fraude.
Het is daarom belangrijk dat u ons altijd volledig en juist informeert.

Met een uitkering moet u het volgende altijd melden:
- Als u inkomen heeft ontvangen.
Ook als u bijvoorbeeld voor iemand een klusje heeft gedaan en u hier geld voor krijgt of u een dag een uitzendbaantje heeft gehad
- Alle bankrekeningen die u heeft of waarvoor u gemachtigd bent. Ook als dit:
  • een rekening is in het buitenland is
  • een en/of rekening met iemand anders. Het maakt niet uit of het geld op deze rekening een bepaalde bestemming heeft.
 
- Als u een erfenis heeft ontvangen, een pensioen, verzekering of lijfrente heeft afgekocht of u ergens spaargeld heeft.
 
- Al het vermogen wat u bezit. Zoals een huis, een bedrijf of grond, een bankrekening, spaargeld of een erfenis, een auto of dure spullen en sieraden.  Ook als het gaat om vermogen in het buitenland.
 
- Als u met iemand samenwoont. Ook als u geen relatie met elkaar heeft maar wel samen een huishouden voert. 
- Kinderen die bij u ingeschreven staan maar niet altijd bij u wonen.
- Als u regelmatig op een ander adres verblijft.
 
- Als u een opleiding gaat volgen.
 

 

 Bij twijfel

 

Als u niet zeker weet of zaken gevolgen hebben voor uw uitkering kunt u altijd bij ons navragen.  
U kunt hiervoor contact opnemen met ons Klant Contact Centrum
, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur op nummer 0118-432700.

 

 

 Wat kan Orionis doen bij fraude?

 

Als wij fraude vaststellen heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

Uitkering die teveel is betaald moet worden terugbetaald.

U kunt een boete krijgen die even hoog is als het gefraudeerde bedrag.

Afhankelijk van de hoogte van het gefraudeerde bedrag wordt aangifte gedaan van uitkeringsfraude.

 

 Fraude melden

 


Heeft u een vermoeden van fraude met een uitkering? Dan kunt u dat bij ons melden door te bellen of een whats-app te sturen naar telefoonnummer 06 552 709 65

Melden kan en mag ook anoniem.
Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk feitelijke informatie kunt geven.