Omhoog
Aanmelden
Minimaregelingen
JEUGDSPORTFONDS- EN CULTUURFONDS
 

 Jeugdsportfonds- en Jeugdcultuurfonds

 
Per 1 januari 2017 zijn het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds gefuseerd tot de Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland. De stichting wil dat kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten.
 
Deze fondsen zijn voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een inkomen dat maximaal 120% van het sociaal minimum is en voor ouders voor wie een schuldsaneringtraject loopt.
 
Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds helpen deze kinderen. Zij bieden kinderen tot 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging of kunstinstelling, sport- en cultuurkansen. Voor deze kinderen wordt de contributie of het lesgeld betaald, rechtstreeks aan de sportclub of culturele instelling.

 

  

 

 

 

 Lees verder

 

 

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Het Jeugdsportfonds betaalt contributies voor bijna alle sporten.
 
Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen toch kunnen meedoen aan muziek-, dans-, toneel-, schilder- of tekenlessen,
 
Werkwijze
Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds betalen de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of culturele instelling.
 
Afhankelijk van de hoogte van de contributie, is er nog een tegemoetkoming beschikbaar voor sportkleding en sportmaterialen. Deze wordt verstrekt in de vorm van een tegoedbon.
 
Hoogte vergoeding
De hoogte van de vergoeding uit het Jeugdsportfonds is maximaal € 225 per kind per seizoen/jaar.
 
De hoogte van de vergoeding uit deze bijdrage is maximaal €450,-- per kind per seizoen/jaar.

Aanvragen
De aanmelding voor deelname aan het Jeugdsportfonds en/of Jeugdcultuurfonds loopt altijd via een instantie, daar is Orionis Walcheren er een van.
 
Wilt u zich aanmelden? Dat kan via deze link naar de aanvraagformulieren.
 
Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar sportfonds@orioniswalcheren.nl.

 

 

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.