Omhoog
Aanmelden
Minimaregelingen
JEUGDSPORTFONDS- EN CULTUURFONDS
 

 Jeugdsportfonds- en cultuurfonds

 

‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’. Dit is het motto van het Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

 

 
 

 

 

 Lees verder

 

Dit fonds is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een inkomen dat maximaal 120% van het sociaal minimum is en voor ouders voor wie een schuldsaneringtraject loopt, kunnen een aanvraag indienen.


Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging.

Afhankelijk van de hoogte van de contributie, is er nog een tegemoetkoming beschikbaar voor sportkleding en sportmaterialen. Deze wordt verstrekt in de vorm van een tegoedbon. De hoogte van de vergoeding is maximaal € 225 per jaar. Het Jeugdsportfonds betaalt contributies voor bijna alle sporten. De backoffice functie van Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in Zeeland wordt verzorgt door SportZeeland.

De gemeente Middelburg kent naast het Jeugdsportfonds ook het Jeugdcultuurfonds.

Met een bijdrage uit dit fonds kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen aan actieve cultuurbeoefening mee doen. Hiermee wordt het volgen van muzieklessen, danslessen en toneellessen of schilder/tekenlessen bedoeld.

De hoogte van deze bijdrage is maximaal €450,-- per kind per jaar.
De aanmelding voor deelname aan het Jeugdsportfonds en/of Jeugdcultuurfonds loopt altijd via een instantie, daar is Orionis Walcheren er een van.

Wilt u zich aanmelden? Dat kan via deze link.

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar sportfonds@orioniswalcheren.nl.

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.