Omhoog
Aanmelden
Minimaregelingen
INDIVIDUELE STUDIETOESLAG
 

 Individuele studietoeslag

 

De individuele studietoeslag is bedoeld voor studenten die door een arbeidsbeperking het minimumloon niet kunnen verdienen.

Het is een extra steuntje in de rug om hen te stimuleren een studie te volgen. Het afronden van een studie vergroot namelijk de kans op werk.


 

 Lees verder

 

Ook biedt de toeslag een financiële compensatie omdat het voor deze groep vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaantje.

De hoogte van de toeslag is € 1.526,-- per 6 maanden.

Om voor een toeslag in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende voorwaarden:

  • Behoren tot de doelgroep voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling (artikel 7, eerste lid, onderdeel a Participatiewet)
  • Er is vastgesteld dat de aanvrager niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen maar dat er wel mogelijkheden voor arbeidsparticipatie zijn
  • 18 jaar of ouder zijn
  • Recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • Niet meer vermogen hebben dan voor bijstand is toegestaan (zie onderstaande tabel)

SITUATIE

VERMOGENSGRENS

Alleenstaande

       €   5.940,00

Alleenstaande ouder

       € 11.880,00

Gehuwd/Samenwonend

       € 11.880,00

 

 

 Aanvragen of wijzigingen doorgeven

 

De toeslag kan aangevraagd worden bij Orionis Walcheren.
Het aanvraagformulier vindt u hier.
 
Wijzigingen doorgeven
Verandert er iets in uw persoonlijke, gezins- of financiële situatie? Geef dit dan altijd aan ons door. Hiervoor kunt u het wijzigingsformulier gebruiken. Vergeet niet om bewijsstukken toe te voegen.
 

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.