Omhoog
Aanmelden
Minimaregelingen
INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
 

 Individuele inkomenstoeslag

 


Bent u 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en heeft u 3 jaar onafgebroken een uitkering van Orionis Walcheren ontvangen of een ander inkomen gehad dat niet hoger is dan 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm? 

Dan heeft u mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag.

De individuele inkomenstoeslag is een bedrag waar u mogelijk recht op heeft als u al lange tijd weinig inkomsten heeft. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt één keer per jaar op aanvraag uitbetaald.

 

 

 Lees verder

 

Bedragen

De bedragen voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

-u bent gehuwd of woont samen

€ 543

-u bent een alleenstaande ouder

€ 485

-u bent alleenstaand

€ 381

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • u woont in één van de drie Walcherse gemeenten
  • u bent ouder dan 21 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • u heeft in de afgelopen 3 jaar een inkomen gehad dat niet hoger is dan 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm
  • u heeft niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
  • u heeft in de afgelopen 12 maanden geen langdurigheidstoeslag of individuele inkomens-toeslag ontvangen. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld voor het laatst  in juni 2014 de Langdurigheidstoeslag  is aangevraagd/ontvangen pas 12 maanden later (juni 2015) de Individuele Inkomenstoeslag aangevraagd kan worden
  • u heeft in de afgelopen 3 jaar geen afstemming van uw WWB/Participatiewet of Ioaw/z-uitkering gehad van 30% of meer vanwege het niet nakomen van arbeids- en re-integratie-verplichtingen

In bepaalde omstandigheden kan als gevolg van bijzondere fiscale aspecten het jaarbedrag hoger zijn terwijl het netto-inkomen gedurende de referteperiode lager was dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. In die situaties bestaat toch recht op de individuele inkomenstoeslag. Bij de aanvraag moet u bewijsstukken overleggen waaruit de hoogte van het netto-inkomen blijkt gedurende de referte-periode. 

U komt niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als:

  • u een BBL-opleiding volgt of deze de afgelopen 3 jaar heeft gevolgd
  • u een opleiding volgt of deze de afgelopen 3 jaar heeft gevolgd waarvoor u studiefinanciering (WSF) of WTOS ontvangt of heeft ontvangen
  • uw gezinsinkomen hoger is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, maar als gevolg van een minnelijke schuldregeling of WSNP-traject tijdelijk lager is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Bij gehuwden/samenwonenden moeten beide partners aan de voorwaarden voldoen. 


 

 Aanvragen

 

U kunt de individuele inkomenstoeslag digitaal online aanvragen. Hiervoor heeft u wel een DigiD nodig.


Het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag kunt u ook hier downloaden en uitprinten en met de gevraagde bewijsstukken, opsturen naar Orionis Walcheren, Antwoordnummer 134, 4380 VB Vlissingen.

Aanvraagformulieren zijn ook af te halen bij de receptie van Orionis Walcheren, Oostsouburgseweg 10 te Vlissingen of op werkdagen telefonisch op te vragen bij ons Klantcontact centrum van 08.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 0118-432700.

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.