Omhoog
Aanmelden
Minimaregelingen
FONDS CULTUUR, SPORT EN ONDERWIJS
 

 Fonds cultuur, sport en onderwijs

 

 

Naar de bioscoop, een lidmaatschap afsluiten of een dagje uit?   
Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om  geld vrij te maken voor sportieve, culturele, recreatieve of educatieve activiteiten.

Als u een minimuminkomen heeft kunt u hiervoor een financiële bijdrage uit het Fonds cultuur, sport en onderwijs krijgen. 
 

 Voor wie?

 

 

Inwoners van de gemeente Vlissingen en gemeente Veere
Schoolgaande kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders een inkomen hebben dat lager of net zo hoog is als 110% van de bijstandsnorm en personen vanaf 18 jaar met een inkomen dat lager of net zo hoog is als 110% van de  bijstandsnorm.
 
Inwoners van de gemeente Middelburg
Schoolgaande kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders een inkomen hebben dat lager of net zo hoog is als de bijstandsnorm + € 300 en personen vanaf 18 jaar met een inkomen dat lager of net zo hoog is als de bijstandsnorm + € 300,-
 
De meest actuele bedragen staan vermeld op de normenkaart.
 
 
Naast de hoogte van uw inkomen gelden de volgende voorwaarden:
• U woont in een van de drie Walcherse gemeenten;
• Aanvrager(s) is/zijn ouder dan 18 jaar;
• U heeft niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben (zie tabellen);
 
 
Als uw (gezins)inkomen hoger is dan de inkomensgrens, maar als gevolg van een minnelijkeschuldregeling of WSNP-traject tijdelijk gelijk of lager is dan de inkomensgrens, kunt u ook voor de bijdrage in aanmerking komen.
 
Studenten die een opleiding volgen waarvoor ze studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkomingonderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) (kunnen) ontvangen en personen zonder geldigeverblijfstitel kunnen geen beroep doen op dit fonds.
 
 
 
 

 Vergoeding

 
 
U kunt bijvoorbeeld een bijdrage krijgen voor:
·      lidmaatschapskosten voor verenigingen
·      lesgelden voor hobby en sportactiviteiten (let op: kinderen kunnen misschien ook gebruik maken van het Jeugdsportfonds).
·      abonnementsgeld voor de bibliotheek
·      evenementen en attracties
·      zwembadkaarten
·      toneel, theater- en bioscoopbezoek
·      abonnementskosten van een krant
·      abonnementskosten internet
 
Hoogte van het bedrag
Kinderen tot 18 jaar:
Maximaal € 140 euro per jaar per kind op de basisschool
Maximaal € 260 per jaar per kind op het voortgezet onderwijs
 
Personen vanaf 18 jaar:
Maximaal € 115 per jaar per persoon
 
 

 Aanvragen

 

 

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen, hier is geen specifieke datum aangekoppeld. De bijdrage wordt per kalenderjaar toegekend.

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden. Aanvraagformulieren zijn ook af te halen bij de receptie van Orionis Walcheren, Oostsouburgseweg 10 te Vlissingen of op werkdagen telefonisch op te vragen bij ons KCC op werkdagen bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur via telefoonnummer 0118-432700.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar Orionis Walcheren, Antwoordnummer 134, 4380 VB Vlissingen. Een postzegel is niet nodig. Als u kunt scannen, kunt u de documenten ook e-mailen naar kcc@orioniswalcheren.nl. 

 

Bewijsstukken

Bij het indienen van de aanvraag hoeft u geen bewijsstukken van gemaakte kosten in te leveren.Wij kunnen wel achteraf controleren of de gevraagde kosten echt zijn gemaakt. Bewaar daarom bewijsstukken, zoals nota’s, rekeningen of toegangsbewijzen, tot 1 mei van het volgend jaar. 

Let u op: als uit de controle blijkt dat u niet kunt aantonen dat de bijdrage is gebruikt voor sport, cultuur of onderwijs, kan het zijn dat u de bijdrage moet terugbetalen.

 

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.