Omhoog
Aanmelden
Minimaregelingen
FONDS CULTUUR, SPORT EN ONDERWIJS
 

 Fonds cultuur, sport en onderwijs

 

Hebt u een laag inkomen en hebt u weinig geld?

Dan is het vaak moeilijk geld vrij te maken voor sportieve, culturele, recreatieve of educatieve activiteiten.
 
Als u een minimuminkomen heeft, kunt u hiervoor een financiële bijdrage uit het Fonds cultuur, sport en onderwijs krijgen.
 
U kunt bijvoorbeeld een bijdrage krijgen voor:
·      lidmaatschapskosten voor verenigingen
·      lesgelden voor hobby en sportactiviteiten (let op: kinderen kunnen misschien ook gebruik      
       maken van het Jeugdsportfonds).
·      abonnementsgeld voor de bibliotheek
·      evenementen en attracties
·      zwembadkaarten
·      toneel, theater- en bioscoopbezoek
·      abonnementskosten van een krant
·      abonnementskosten internet
 
Bij het tabblad van uw gemeente leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u de bijdrage kunt aanvragen.

 




 

 Gemeente Middelburg

 

Onderstaande informatie is van toepassing vanaf 1 januari 2018:
 
Voor wie:
 
-       Schoolgaande kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 130% van de  
        toepasselijke bijstandsnorm.
-       Inwoners vanaf 18 jaar met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.
-       Inwoners die door een schuldsanering/Wsnp een inkomen hebben wat gelijk is of lager dan 130% van
        de toepasselijke bijstandsnorm.
-       Studerende (alleenstaande) ouders die studiefinanciering ontvangen.
-       Ook zelfstandigen met een laag inkomen een vergoeding kunnen krijgen. Zij
        moeten bij de aanvraag de meest recente belastingaanslag en winst en verliesrekening van het
        afgelopen jaar inleveren.  
 
Naast de hoogte van uw inkomen gelden de volgende voorwaarden:
-      U woont in de gemeente Middelburg;
-      Aanvrager(s) is/zijn ouder dan 18 jaar;
-      U heeft niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
       Vermogen van een door u bewoonde woning wordt voor deze bijdrage niet meegerekend.
-      De aanvraag is voor gemaakte kosten in 2018.
       Wij controleren dit via steekproeven. Het is daarom belangrijk dat u betaalbewijzen bewaart
       (bijvoorbeeld een nota, bankafschrift of toegangsbewijs) tot 1 mei van het volgend jaar.
       Let u op: als uit de controle blijkt dat u niet kunt aantonen dat de bijdrage is gebruikt voor sport,
       cultuur of onderwijs, kan het zijn dat u de bijdrage moet terugbetalen.

Overige studenten en vreemdelingen zonder geldige verblijftitel hebben geen recht op een bijdrage.
 
De hoogte van de inkomensgrens en het maximale vermogen vindt u op de normenkaart
 
Maximale bijdrage per jaar
-       € 140,-- per kind op de basisschool
-       € 260,-- per kind op het voortgezet onderwijs
-       € 115,-- per persoon van 18 jaar en ouder
 
Bijzonderheden:
In het jaar dat een kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat, geldt de bijdrage voor een kind op het voortgezet onderwijs (€ 260,--).
Ook wordt de bijdrage dan eenmalig verhoogd met € 260,--.
 
Overgangsregeling
Thuiswonende jongeren tussen 18 en 21 jaar en mensen die in een inrichting verblijven en een inkomen hebben wat hoger is dat 130% van de toepasselijke bijstandsnorm, krijgen op basis van de nieuwe regels geen vergoeding meer.
 
Heeft u in 2017 een bijdrage ontvangen en nu een inkomen wat hoger is dan 130% van de geldende bijstandsnorm?
Dan is voor u een overgangsregeling afgesproken. Door deze overgangsregeling kunt u, als u aan de inkomens en vermogensgrens voldoet, nog een keer een vergoeding krijgen.
 
Hoe aanvragen
Digitaal een aanvraag indienen kan hierAls u inlogt met uw Digid ziet u dat wij zo veel mogelijk gegevens alvast voor u hebben ingevuld. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden. 
Aanvraagformulieren zijn ook af te halen bij de receptie van Orionis Walcheren, Oostsouburgseweg 10 te Vlissingen of op werkdagen telefonisch op te vragen bij ons KCC op werkdagen bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur via telefoonnummer 0118-432700.
 
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar Orionis Walcheren, Antwoordnummer 134, 4380 VB Vlissingen. Een postzegel is niet nodig. Als u kunt scannen, kunt u de documenten ook e-mailen naar kcc@orioniswalcheren.nl.

 

 
 
 

 Gemeente Veere

 
 
Onderstaande informatie is van toepassing vanaf 1 januari 2018:
Voor wie
-      Schoolgaande kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 130% van de
    toepasselijke bijstandsnorm.
-      Inwoners vanaf 18 jaar met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.
-      Inwoners die door een schuldsanering/Wsnp een inkomen hebben wat gelijk is of lager dan 130%
    van de toepasselijke bijstandsnormvan de toepasselijke bijstandsnorm.
-   Ook zelfstandigen met een laag inkomen een vergoeding kunnen krijgen. Zij
    moeten bij de aanvraag de meest recente belastingaanslag en winst en verliesrekening van het
    afgelopen jaar inleveren.  
 
Naast de hoogte van uw inkomen gelden de volgende voorwaarden:
-       U woont in de gemeente Veere;
-      Aanvrager(s) is/zijn ouder dan 18 jaar;
-      U heeft niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
    Vermogen van een door u bewoonde woning wordt voor deze bijdrage niet meegerekend.
-      De aanvraag is voor gemaakte kosten in 2018. 
    Wij controleren dit via steekproeven. Het is daarom belangrijk dat u betaalbewijzen bewaart
    (bijvoorbeeld een nota, bankafschrift of toegangsbewijs) tot 1 mei van het volgend jaar. Let u op:
    als uit de controle blijkt dat u niet kunt aantonen dat de bijdrage is gebruikt voor sport, cultuur of
    onderwijs, kan het zijn dat u de bijdrage moet terugbetalen.
 
Studenten en vreemdelingen zonder geldige verblijftitel hebben geen recht op een bijdrage.
 
De hoogte van de inkomensgrens en het maximale vermogen vindt u op de normenkaart.
 
Maximale bijdrage per jaar
-       € 140,-- per kind op de basisschool
-       € 260,-- per kind op het voortgezet onderwijs
-       € 115,-- per persoon van 18 jaar en ouder
 
Bijzonderheden:
In het jaar dat een kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat, geldt de bijdrage voor een kind op het voortgezet onderwijs (€ 260,--).
Ook wordt de bijdrage dan eenmalig verhoogd met € 260,--.
 
Hoe aanvragen
Digitaal een aanvraag indienen kan hierAls u inlogt met uw Digid ziet u dat wij zo veel mogelijk gegevens alvast voor u hebben ingevuld. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden.Aanvraagformulieren zijn ook af te halen bij de receptie van Orionis Walcheren, Oostsouburgseweg 10 te Vlissingen of op werkdagen telefonisch op te vragen bij ons KCC op werkdagen bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur via telefoonnummer 0118-432700.
 
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar Orionis Walcheren, Antwoordnummer 134, 4380 VB Vlissingen. Een postzegel is niet nodig. Als u kunt scannen, kunt u de documenten ook e-mailen naar kcc@orioniswalcheren.nl.
 
 
 

 Gemeente Vlissingen

 


Onderstaande informatie is van toepassing vanaf 1 januari 2018:

Voor wie

-      Schoolgaande kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 110% van de
    toepasselijke bijstandsnorm.
-      personen vanaf 18 jaar met een inkomen tot110% van de toepasselijke bijstandsnorm.
-   Ook zelfstandigen met een laag inkomen een vergoeding kunnen krijgen. Zij
    moeten bij de aanvraag de meest recente belastingaanslag en winst en verliesrekening van het
    afgelopen jaar inleveren.  
 
Naast de hoogte van uw inkomen gelden de volgende voorwaarden:
-      U woont in de gemeente Vlissingen;
-      Aanvrager(s) is/zijn ouder dan 18 jaar;
-      U heeft niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
    Vermogen van een door u bewoonde woning wordt voor deze bijdrage niet meegerekend.
-      De aanvraag is voor gemaakte kosten in 2018.
    Wij controleren dit via steekproeven. Het is daarom belangrijk dat u betaalbewijzen bewaart
    (bijvoorbeeld een nota, bankafschrift of toegangsbewijs) tot 1 mei van het volgend jaar. Let u op:
    als uit de controle blijkt dat u niet kunt aantonen dat de bijdrage is gebruikt voor sport, cultuur
    of onderwijs, kan het zijn dat u de bijdrage moet terugbetalen.
 
Studenten en vreemdelingen zonder geldige verblijftitel hebben geen recht op een bijdrage.
 
De hoogte van de inkomensgrens en het maximale vermogen vindt u op de normenkaart.
 
Maximale bijdrage per jaar
- € 140,-- per kind op de basisschool
- € 260,-- per kind op het voortgezet onderwijs
- € 115,-- per persoon van 18 jaar en ouder
 
Hoe aanvragen
Digitaal een aanvraag indienen kan hier. Als u inlogt met uw Digid ziet u dat wij zo veel mogelijk gegevens alvast voor u hebben ingevuld. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden.
Aanvraagformulieren zijn ook af te halen bij de receptie van Orionis Walcheren, Oostsouburgseweg 10 te Vlissingen of op werkdagen telefonisch op te vragen bij ons KCC op werkdagen bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur via telefoonnummer 0118-432700.
 
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar Orionis Walcheren, Antwoordnummer 134, 4380 VB Vlissingen. Een postzegel is niet nodig. Als u kunt scannen, kunt u de documenten ook e-mailen naar kcc@orioniswalcheren.nl.
 

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.