Omhoog
Aanmelden
Minimaregelingen
COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING GEMEENTEN (CZG)
 

 CZG, voor wie?

 

Orionis Walcheren biedt alle inwoners van Walcheren (studenten uitgezonderd) met een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en een beperkt vermogen de mogelijkheid om deel te nemen aan een Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG). Deze CZG wordt aangeboden door zorgverzekeraar CZ.

Wie kunnen deelnemen aan de CZG?
Om in aanmerking te komen voor de CZG moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U woont op Walcheren;
  • U bent verzekerd bij CZ (zo niet dan kunt u per 1 januari 2017 overstappen naar CZ; dit moet u dan wel vóór 1 januari 2017 doen);
  • U betaalt uw maandelijkse premie door middel van een automatische incasso en bent bereid hiervoor een machtiging af te geven aan CZ. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, brengen we de premie in mindering op uw uitkering;
  • Uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) is lager dan € 5.920 als u alleenstaande bent of lager dan € 11.840 als u een alleenstaande ouder bent of een gezin vormt. Bij een eigen woning geldt een maximale vrijlating van € 49.900.
  • Uw netto (gezins)inkomen exclusief vakantietoeslag per maand bedraagt per 1 januari 2016 niet meer dan 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.
In het overzicht hieronder ziet u een indicatie van de netto bedragen van het (gezins)inkomen. Deze bedragen gelden voor 2016 en zullen per 1 januari 2017 iets veranderen. Staat uw situatie er niet bij? Raadpleeg dan de normenkaart bij Geldzaken op deze website.  U kunt ook op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur contact opnemen met ons KCC via telefoonnummer 0118-432700.  
 
NB. Voor de leeftijdscategorie 18-21jr. gelden andere normen, deze kunt u terugvinden op de normenkaart bij Geldzaken.
€ 1075,--
 
Voor een alleenstaande of alleenstaande ouder tot de pensioengerechtigde leeftijd
€ 1208,--
 
Voor een alleenstaande of alleenstaande ouder vanaf de pensioengerechtigde leeftijd
 
€ 1536,--
 
Voor gehuwden tot de pensioengerechtigde leeftijd
€ 1650,--
 
Voor gehuwden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (ook als de echtgenoot ouder is dan 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt)
 
           

 

 
 

 Premie aanvullende verzekering

 

 

Keuze aanvullende verzekering
U kunt kiezen uit twee aanvullende verzekeringen:
 

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van uw aanvullende verzekering.
Via Orionis Walcheren ontvangt u voor de aanvullende verzekering “Gemeenten Start” een tegemoetkoming van € 10 per persoon per maand voor de te betalen premie.
Voor “Gemeenten Extra Uitgebreid” ontvangt u een tegemoetkoming van € 20 per persoon per maand.

De hoogte van de premie
De premie voor de (collectieve) basisverzekering bedraagt in 2017 € 104,95 per maand. De premie voor de aanvullende verzekering “Gemeenten Start” bedraagt, na aftrek van de gemeentelijke bijdrage, € 9,81 per maand. De premie voor de aanvullende verzekering “Gemeenten Extra Uitgebreid”  bedraagt, na aftrek van de gemeentelijke bijdrage, € 23,62 per maand.

Bijzondere bijstand
Met de nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand van de Walcherse gemeenten is er vanaf 1 augustus 2015  in beginsel geen mogelijkheid meer voor bijzondere bijstand voor medische kosten. Naast de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), wordt de CZG  gezien als passende en toereikende voorliggende voorziening voor medische kosten. Het is dus belangrijk goed na te denken hoe u zich verzekert.  

 

 

 Aanmelden

 
Hoe kunt u zich aanmelden voor de CZG?
Dit jaar is de werkwijze van aanmelden voor de collectieve zorgverzekering gewijzigd. Wanneer u voor het eerst wilt deelnemen of uw aanvullende verzekering wilt wijzigen, moet dit digitaal via de website www.gezondverzekerd.nl. Als u geen toegang tot een computer heeft, kunt u de computer in de hal van ons kantoor aan de Oostsouburgseweg 10 in Vlissingen gebruiken.
 
Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag of als u een wijziging wilt doorgeven? U kunt dan ook contact opnemen met de Sociale Cliëntenraad Walcheren. Het spreekuur is op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
 
Adres:                         Mercuriusweg 19 in Vlissingen
Telefoonnummer:       0118 - 614299
E-mail:                        s.c.walcheren@zeelandnet.nl
Website:                     www.socialeclientenraadwalcheren.nl
 
U kunt ook contact opnemen met ons KCC (0118-432700). De medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-17.00 uur.
 
Wanneer gaat de CZG in?
De verzekering gaat 1 januari 2017 in. 

Let op: als u nu verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar dan CZ, dan moet overgang naar CZ vóór 1 januari 2017 geregeld zijn. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. De volgende gelegenheid is er pas weer per 1 januari 2018.
 
Als u al deelneemt aan de CZG en u wilt uw huidige aanvullende verzekering niet wijzigen, hoeft u niets te doen. 
 
Heeft u vragen?
Voor vragen over het verzekeringspakket kunt u terecht op het Servicekantoor van CZ, Langeviele 82, 4331 LW Middelburg. U kunt ook bellen met het CZ-informatienummer (0900–0949).
Op www.gezondverzekerd.nl staat vanaf 23 november het aanbod van de Walcherse gemeenten en CZ voor 2017. Hier kunt u dan nalezen welke kosten vergoed worden en kunt u kiezen welk pakket bij u past. Als u uw pakket niet wil wijzigen hoeft u niets te doen.
 
Heeft u vragen over inkomensgrenzen, vermogen of andere voorwaarden? Raadpleeg dan onze website of neem tussen 08.00 en 17.00 uur contact op met ons KCC via telefoonnummer 0118-432700. 
 

 Brochures CZG

 
  
  
CZ Brochure 2017 Gemeenten Extra Uitgebreid.pdf
  
CZ Brochure 2017 Gemeenten Start.pdf
  

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.