Omhoog
Aanmelden
Minimaregelingen
COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING GEMEENTEN (CZG)
 

 CZG, iets voor u?

 
Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn?
Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) die Orionis Walcheren samen met zorgverzekeraar CZ aanbiedt.
 
 Uw voordeel 
  • Orionis Walcheren betaalt mee aan uw zorgverzekering.
  • U krijgt korting op de basisverzekering en op de aanvullende verzekering.
  • U krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, fysiotherapie en tandartskosten.
  • De premie wordt automatisch betaald als u een bijstandsuitkering heeft.

 

Kies een pakket dat bij u past

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van uw aanvullende verzekering.

Heeft u weinig zorgkosten? Dan is pakket Gemeenten start een goede keuze.

Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten? Kies dan Gemeenten Extra Uitgebreid.

 

Premies op een rij

De premie voor de (collectieve) basisverzekering in 2018 is € 108,11 per maand.

Hieronder ziet u het bedrag dat u zelf per maand betaalt.

 

Premie totaal (inclusief aanvullende verzekering)
Inwoners
Inwoners
Inwoners
 
Vlissingen
Middelburg
Veere
Basisverzekering + Gemeenten Start
€118,71
€121,71
€121,71
Basisverzekering + Gemeenten Extra Uitgebreid
€133.49
€128,49
€128,49
 
 
 

 Komt u in aanmerking?

 

U komt voor de CZG in aanmerking als u op Walcheren woont, een laag inkomen en weinig vermogen heeft.

Voor inwoners van de gemeente Middelburg en Veere geldt een inkomensgrens van max. 130% van de bijstandsnorm. Voor inwoners van de gemeente Vlissingen geldt een max. van 110% van de bijstandsnorm. In de tabel hieronder staat een indicatie van de bedragen.

Indicatie maximum netto maandinkomen met vakantiegeld
Inwoners
Inwoners
Inwoners
 
Vlissingen
Middelburg
Veere
Alleenstaande of alleenstaande ouder tot de
 
 
 
de AOW-leeftijd
€ 1085,-
€ 1282,-
€ 1282,-
Alleenstaande of alleenstaande ouder vanaf         
 
 
 
de AOW-leeftijd
€ 1219,-
€ 1441,-
€ 1441,-
Gehuwden/samenwonenden tot de AOW-leeftijd
€ 1550,-
€ 1832,-
€ 1832,-
Gehuwden/samenwonenden vanaf
 
 
 
de AOW-leeftijd
€ 1666,-
€ 1969.-
€ 1969,-
  
Ook houden we rekening met uw vermogen.
 
Indicatie maximum vermogen (bezittingen min. schulden)
 
Alleenstaande of alleenstaande ouder
€ 5.940,-
Alleenstaande ouder of gezin
€ 11.880,-
Eigen woning
€ 50.100,-
 
Deze bedragen gelden voor 2017. vanaf 1 januari 2018 wijzigen deze bedragen. De bedragen staan ook op de normenkaart.
 
Overige voorwaarden
·         U betaalt uw maandelijkse premie door middel van een automatische incasso.
·         Heeft u een bijstandsuitkering? Dan betalen wij voor u de premie.
·         Als u nog niet verzekerd bent bij CZ, moet u vóór 1 januari uw andere verzekering opzeggen.

  

 

 

 Kies een pakket dat bij u past

 

​U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van uw aanvullende verzekering.

In principe is er geen mogelijkheid voor bijzondere bijstand voor medische kosten. Dit komt omdat de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als passende en toereikende voorliggende voorzieningen voor medische kosten worden gezien. Het is dus belangrijk dat u goed nadenkt over uw aanvullende verzekering.

  • Heeft u weinig zorgkosten? Dan is pakket Gemeenten Start een goede keuze.
  • Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten? Kies dat Gemeenten Extra Uitgebreid.

Orionis Walcheren betaalt mee aan basisverzekering en de aanvullende verzekeringen van de CZG. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw woonplaats.

De premie voor de collectieve basisverzekering voor 2018 is € 108,11 oer maand. In de tabel hieronder kunt u lezen hoeveel premie u in totaal per maand betaalt.

Premie totaal (inclusief aanvullende verzekering)
Inwoners
Inwoners
Inwoners
 
Vlissingen
Middelburg
Veere
Basisverzekering + Gemeenten Start
€118,71
€121,71
€121,71
Basisverzekering + Gemeenten Extra Uitgebreid        
€133.49           
€128,49
€128,49
 
Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u lezen welke verzekering het beste bij u past en welke kosten vergoed worden.

 

 

 Hoe kunt u zich aanmelden voor de CZG?

 
Hoe kunt u zich aanmelden voor de CZG?
Wilt u voor het eerst deelnemen aan de CZG? Of wilt u uw aanvullende verzekering wijzigingen? Ga dan naar de wesbite www.gezondverzekerd.nl
 
Als u geen toegang tot een computer heeft, kunt u de computer in de hal van ons kantoor aan de Oostsouburgseweg 10 in Vlissingen gebruiken.
 
Wanneer gaat de CZG in?
Als u op dit moment een andere zorgverzekering heeft, dat gaat uw verzekering vanaf 1 januari 2018 in.
 
Als u al deelneemt aan de CZG en u wilt uw huidige aanvullende verzekering niet wijzigen, hoeft u niets te doen.
 
Let op: als u nu verzekerd bent bij een andere zorgverzekering dan CZ, dan moet u niet vergeten om uw zorgverzekering stop te zetten. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 

 Hulp nodig bij uw verzekering?

 

​Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag of als u een wijziging wilt doorgeven? U kunt dan ook contact opnemen met de Sociale Cliëntenraad Walcheren. Het spreekuur is op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Adres:
Mercuriusweg 19 in Vlissingen
Telefoonnummer:
0118 – 614299
E-mail:
Website:

 

U kunt ook contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0118 - 432700. De medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-17.00 uur.

Heeft u vragen?

Voor vragen over het verzekeringspakket kunt u terecht op het Servicekantoor van CZ. Langeviele 82, 4331 LW Middelburg. U kunt ook bellen met het CZ-informatienummer (0900-0949).

Op www.gezondverzekerd.nl kunt u lezen welke kosten vergoed worden en kunt u kiezen welk pakket bij u past. Als u uw pakket niet wil wijzigen hoeft u niets te doen.

Heeft u vragen over inkomensgrenzen, vermogen of andere voorwaarden? Kijk dan op onze website of neem tussen 08.00 en 17.00 uur contact op met ons Klant Contact Centrum via telefoonnnummer 0118 - 432700

 

 

 

 

 Brochures CZG

 
  
  
CZ Brochure 2018 Gemeenten Extra Uitgebreid.pdf
  
CZ Brochure 2018 Gemeenten Start.pdf
  

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.