Omhoog
Aanmelden
Ik heb onvoldoende inkomen
IK BEN ZELFSTANDIG ONDERNEMER
 

 Zelfstandig ondernemer en tijdelijk weinig inkomen?

 
Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u tijdelijk te weinig inkomsten, of wilt u vanuit uw uitkeringssituatie als zelfstandige starten? U kunt dan mogelijk een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz).
 
 

 Lees verder

 
Een uitkering en/of lening op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) geeft u de mogelijkheid een eigen bedrijf te starten vanuit een bijstands- of WW-uitkeringssituatie.

Het Bbz 2004 is van toepassing op zes verschillende groepen:
  1. U bent gedurende een redelijke termijn een gevestigd zelfstandige met tijdelijke financiële problemen;
  2. U hebt een werkloosheidsuitkering en u wilt zich als zelfstandige vestigen;
  3. U bent een zelfstandige van 55 jaar of ouder met een ontoereikend inkomen;(u heeft een inkomen uit bedrijfs- of beroepsuitoefening heeft dat lager is dan de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm)
  4. U bent een zelfstandige die op korte termijn (uiterlijk binnen 12 maanden) het bedrijf gaat beëindigen;
  5. U bent een zelfstandige die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is en een WAZ-uitkering heeft aangevraagd;
  6. U hebt een bijstands-uitkering en u wilt zich voorbereiden op het zelfstandig ondernemerschap, gedurende maximaal 12 maanden.
Voor het aanvragen van BBz meldt u zich telefonisch bij Orionis Walcheren via telefoonnummer 0118-432700.


Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.