Omhoog
Aanmelden
Bijzondere kosten
BIJZONDERE BIJSTAND CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN
 

 Bijzondere kosten bij ziekte en/of handicap

 


Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak extra kosten vanwege hun ziekte of handicap.

Als u een minimuminkomen heeft, kunt u hiervoor één keer per 12 maanden bijzondere bijstand aanvragen.

Voor  wie ?

Inwoners van de drie gemeenten op Walcheren met een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm èn met niet meer vermogen  dan voor bijstand is toegestaan.

 

 Lees verder

 

Bijstandsnormen

Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende bijstandsnormen en de maximale vermogensbedragen. Op de normenkaart staan alle bedragen vermeld.

18, 19 OF 20 JAAR (ZONDER TEN LASTE KOMENDE KINDEREN)

NETTO BIJSTANDSNORMEN 110%

VERMOGENSGRENS

Alleenstaande

           265,32 per maand

          5.920,00

Gehuwd beide 18, 19 of 20 jaar

           530,64 per maand

       € 11.840,00

Gehuwd één 18, 19 of 20 jaar, ander 21+

       € 1.033,09 per maand

       € 11.840,00

 

18, 19 OF 20 JAAR (MET TEN LASTE KOMENDE KINDEREN)

NETTO BIJSTANDSNORMEN 110%

VERMOGENSGRENS

Alleenstaande ouder

           265,32 per maand

   5.920,00

Gehuwd, beiden 18, 19 of 20 jaar

           837,85 per maand

€ 11.840,00

Gehuwd een 18, 19 of 20 jaar, ander 21+

       € 1340,20 per maand

€ 11.840,00

 

21 JAAR TOT PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD

NETTO BIJSTANDSNORMEN 110%

VERMOGENSGRENS

Alleenstaande

€ 1.074,87 per maand

   5.920,00

Alleenstaande ouder

€ 1.074,87 per maand

€ 11.840,00

Gehuwd/samenwonend

€ 1.535,52 per maand

€ 11.840,00

 

PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD

NETTO BIJSTANDSNORMEN 110%

VERMOGENSGRENS

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 1.208,15 per maand

   5.920,00

Gehuwd/samenwonend (beiden pensioengerechtigd)

€ 1.649,52 per maand

€ 11.840,00

Gehuwd/samenwonend (één pensioengerechtigd, ander niet)

€ 1.649,52 per maand

€ 11.840,00


Naast inkomen en vermogen gelden de volgende voorwaarden:

  • u heeft een indicatie voor een voorziening op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) of
  • U maakt langer dan 6 maanden gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of
  • u ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijv. Wao-,Wia-, Wiz- of Wajong-uitkering)van 80%-100% of
  • uit medische rapportage blijkt dat u tenminste 80% arbeidsongeschikt bent of
  • u kunt op een andere manier aantonen dat u chronisch ziek en/of gehandicapt bent.

Hoogte van het bedrag

De bijzondere bijstand bedraagt € 180 per persoon per 12 maanden.

Bewijsstukken

Bij het indienen van de aanvraag moet u bewijsstukken inleveren.

 

 Aanvragen

 
De snelste en eenvoudigste manier om bijzondere bijstand aan te vragen is via het digitaal loket.

Bent u nog geen klant bij Orionis Walcheren? Ook dan kunt u via het
digitaal loket een aanvraag indienen.

Wilt u liever een formulier invullen? Het aanvraagformulier
kunt u ook downloaden en vervolgens printen.

Aanvraagformulieren zijn ook af te halen bij de receptie van Orionis Walcheren, Oostsouburgseweg 10 te Vlissingen of op werkdagen telefonisch op te vragen bij ons KCC op werkdagen bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur via telefoonnummer 0118-432700. 

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar Orionis Walcheren, Antwoordnummer 134, 4380 VB Vlissingen. Een postzegel is niet nodig. Als u kunt scannen, kunt u de documenten ook e-mailen naar kcc@orioniswalcheren.nl.

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.