Een bezwaarschrift indienen

Soms neemt Orionis Walcheren een beslissing waar u het niet mee eens bent. Dat kan bijvoorbeeld gaan over uw uitkering of over bijzondere bijstand.

U kunt dan laten weten dat u het niet eens bent met die beslissing. Dat heet een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de beslissing opsturen.

Wat in uw bezwaarschrift moet staan

In een bezwaarschrift moeten een aantal dingen staan:

  • uw naam en uw adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • met welke beslissing u het niet mee eens bent;
  • waarom u het niet eens bent met die beslissing.

Manieren om een bezwaarschrift in te dienen

Een bezwaarschrift indienen kan op verschillende manieren:

  • online (hiervoor heeft u een DigiD nodig);
  • met een brief.

Zet onder uw brief dan een handtekening. De brief kunt u sturen naar:

Orionis Walcheren
t.a.v. Het Dagelijks Bestuur
Antwoordnummer 134
4380 VB Vlissingen

Op de enveloppe hoeft u geen postzegel te plakken.