Omhoog
Skip Navigation LinksHome > Bijzondere bijstand en minimaregelingen > Minimaregelingen 2014
Minimaregelingen 2014
Sociaal Culturele Bijdrage
De Sociaal Culturele Bijdrage is een bijdrage in de kosten van deelname aan het maatschappelijke verkeer, sociaal-culturele en sportieve activiteiten.

Bijdrageregeling Chronisch Zieken en gehandicapten
De Bijdrageregeling Chronisch Zieken en gehandicapten is een bijdrage voor personen met een chronische ziekte of handicap, die daardoor verborgen kosten kunnen hebben.

Algemene voorwaarden
Om voor de bijdragen in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
► Op 1 januari 2014 op Walcheren wonen;
► Tot de doelgroep behoren;
► Een aanvraag indienen vóór 1-1-2015;
► Het netto (gezins)inkomen exclusief vakantietoeslag per maand bedraagt per 1-1-2014 niet meer dan 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.
Onderstaand een indicatie van de bedragen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Staat uw situatie er niet bij? Raadpleeg dan hier de normenkaart of neem contact op met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0118-432700.
- € 1043,00 voor alleenstaanden van 23 tot de pensioengerechtigde leeftijd
-€ 1341,00 voor alleenstaande ouders van 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd
-€ 1490,00 voor een gezin waarvan allen tussen de 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd
Voor personen van 18 tot en met 22 jaar en personen die in een inrichting verblijven gelden andere normbedragen.
► Het (gezins)vermogen (bezittingen min de schulden van alle tot het gezin behorende personen) is lager dan € 5.850,00 voor een alleenstaande en/of lager dan € 11.700,00 voor een alleenstaande ouder of een gezin. Bij een eigen woning geldt een maximale vrijlating van € 49.400,00.

Overige voorwaarden voor de bijdrageregeling Chronisch Zieken en gehandicapten
U behoort tot de doelgroep als u:
a. geïndiceerd bent voor voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor wonen, werk en vervoer (voor Vlissingen minimaal een indicatie voor 6 maanden)
b. een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100%
c. beschikt over een medische rapportage waaruit blijkt dat er sprake is van een arbeidsongeschiktheid van tenminste 80%
d. in het bezit bent van een gehandicapten-parkeerkaart
e. op een ander wijze kunt aantonen dat er sprake is van een chronische ziekte of handicap.
 
Hoogte van de bijdrage Chronisch Zieken en gehandicapten
Deze bedraagt:
• voor de inwoners van de gemeente Vlissingen € 150,00 per persoon per jaar met een max. van € 225,00 per gezin.
• voor de inwoners van de gemeente Middelburg en Veere € 250,00 per persoon per jaar.

Overige voorwaarden Sociaal Cultureel Bijdrage
Aanvullende voorwaarden voor personen van 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd:
- dat u in 2014 kosten maakt voor sociaal, culturele, educatieve en/of sportieve
activiteiten; achteraf kan gecontroleerd worden of de bijdrage terecht is verstrekt.
 
Hoogte van de Sociaal Culturele bijdrage
Deze bedraagt voor de inwoners van de gemeente Vlissingen:
• € 140,-- voor ten laste komende kind(eren)* in de leeftijdsgroep van 4 jaar t/m het basis onderwijs
• € 260,-- voor ten laste komende kind(eren)* in de leeftijdsgroep vanaf het voorgezet onderwijs, maar die op 1-1-2014 jonger is/zijn dan 18 jaar
• € 115,-- voor volwassenen in de leeftijd van 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd
• € 75,-- voor volwassenen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd
Deze bedraagt voor de inwoners van de gemeente Middelburg en Veere:
• € 140,-- voor ten laste komende kind(eren)* in de leeftijdsgroep t/m het basisonderwijs
• € 200,-- voor ten laste komende kind(eren)* in de leeftijdsgroep vanaf het voorgezet onderwijs, maar op 1-1-2014 jonger is dan 18 jaar
• € 115,-- voor volwassenen vanaf 18 jaar
* een ten laste komend kind is een minderjarig kind waarvoor u kinderbijslag ontvangt.
 
Aanvragen indienen
Wanneer u voor een van de regelingen in aanmerking denkt te komen kunt u een aanvraag indienen.
Dit doet u bij voorkeur door digitaal een aanvraag in te dienen via ons Digitaal Loket.
Of u download een aanvraagformulier via onze website. Daarnaast kunt u een aanvraagformulier opvragen via ons Klant Contact Centrum telefoonnummer 0118-432700.
 
Hulp nodig bij het invullen?
Op Walcheren zijn er maatschappelijke organisaties die u kunnen helpen bij het invullen van de aanvraagformulieren.
U kunt o.a. terecht bij:

Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW)
Porthos Middelburg
St. Sebastiaanstraat 12, 4331 PL Middelburg 0118-751400
Porthos Vlissingen
Pablo Picassooplein 126, 4382 KB Vlissingen 0118-448844
Loketten dagelijks geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur
Website: www.mww.nl
 
Formulierenbrigade Middelburg
Grand Café Buitenrust Middelburg
Buitenruststraat 221
Tel.: 0118-684000
Dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur
 
Sociale Cliëntenraad Walcheren
Palingstraat 9
Tel.: 0118-614299
Donderdag van 10 tot 12 uur

Inloophuis Walchers Platform Minima
Vincent van Goghlaan 241a Vlissingen
Tel.: 0118-414471
Dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur
 
Stichting Welzijn Veere
Schoolstraat 4 4356BX Oostkapelle
Tel: 0118- 583687 tussen 9.00 en 11.00 uur of per e-mail. c.roumen@welzijnveere.nl

© Copyright 2013 Orionis Walcheren  |  Atos Consulting